درباره ما

رییس شورای سیاست‌گذاری: رضا حداد

سردبیر: مازیار حبیبی‌نیا

جانشین سردبیر: امیرحسین رسائل

دبیر اجرایی: ایمان پاکنهاد

شورای دبیران: افشین دشتی، ژینوس تقی‌زاده،

نرگس جودکی، حسام گرشاسبی، محمدرضا فرزاد، کاوه جلالی

دبیر عکس: عباس کوثری

آنلاین: حسام امامی

ویراستار: نوشین دیانتی

طراح گرافیک: شکوه احمدی، مهسا قلی‌نژاد

امور مشترکین: کوروش جمشیدیان