هنرهای تجسمی 25
  • سکانداران قایق ایرانی در ونیزنردبان‌هایی روی آب
    سکانداران قایق ایرانی در ونیز
    دوسالانه‌ی ونیز وسوسه‌برانگیز است؛ حضور داشتن در آن، شرکت‌کننده یا نمایشگاه‌گردان بودن، حامی مالی پاویونی بودن؛ حتی وسوسه‌ی بیننده بودن، در فضای جاردینی و آرسناله چرخیدن و با پای پیاده توی مهم‌ترین رویداد هنری سرگردان شدن، آخرین کار هنرمندان محبوب ...
  • Okwui-Enwezorمجلسِ فرم‌ها
    نخستین دوسالانه‌ی هنر جهان صدوبیست‌ساله شد
    دوسالانه‌ی ونیز امسال صدوبیست‌ساله شد و امروز علاوه‌بر شهرتش، این سازمان غیرانتفاعی تحت حمایت دولت ایتالیا به تاریخ و قدمتش هم افتخار می‌کند. نمایشگاه‌گردان بخش بین‌المللی فستیوال، اوکوی انوزور، هم امسال عنوانی دوپهلو و بی‌شک متمرکز بر نگاهی تاریخی برگزیده ...