هنرهای تجسمی 24
  • جشنِ آشکارِ اسرارجشنِ آشکارِ اسرار
    رستگاری از طریق خونریزی و تخریب در جنبش کنش‌گرایی وینی
    هرمان نیچ هنرمند اتریشی و متولد 1938 است. او از مهم‌ترین اعضاء فعال در جنبش کنش‌گرایی وینی بود؛ از جنبش‌های هنری پیشرو دهه‌ی 1960 که از طریق اشکال گوناگون هنر اجرا، چه در خیابان و اماکن عمومی چه در کارگاه‌های هنرمندان، فضای ...
  • Massoumeh-Mozaffariاز آن‌چه نیست
    ردِ محوِ خون در آثار معصومه مظفری
    ساختمان دهه‌ی پنجاهی در مرکز شهر با پله‌های کوتاه و پاگردهای عریض راه می‌برد به کارگاه دلباز و آفتاب‌رو معصومه مظفری که با دو هنرمند دیگر مشترک است؛ فضایی یادآور کلاس‌های نقاشی دو سه دهه قبل که خودِ مظفری رشدیافته‌ی ...