موسیقی 24
  • Stingدر ستایش اراده
    مورد عجیب دو موسیقیدان که پدر و مادرشان موسیقیدان نبودند
    در ادامه‌ی پرونده‌ی موسیقیِ این شماره‌ی شبکه آفتاب سرگذشت دو نمونه از موسیقیدان‌هایی بررسی می‌شود که در خانواده و شرایطی خیلی دور از موسیقی پرورش یافته و تبدیل به موسیقیدان‌های مطرحی شده‌اند. اگر بر فرض نتیجه‌ی پژوهش‌هایی را که در ...
  • خون خنیاگرخون خنیاگر
    خاندان موسیقی از آقاعلی‌اکبر تا احمد عبادی
    سینه به سینه، دست به دست، مضراب به مضراب، پدر به پسر و استاد به شاگرد. این سرنوشت ردیف و دستگاه‌های موسیقی ایرانی است که از گذشته به روزگار ما رسیده؛ میراثی که تنها به دست و مضراب و ذوق ...