سینما 25
  • Khoda_Hafez_Rafigh_movie_posterهیج‌کجا، هیچ‌کس
    کنجکاوی درباره‌ی دوباره‌سازی آثار قدیمی در سینمای ایران
    این نوشتار به دلایلی پرشمار حال‌وهوای فرضیه‌ای بی‌آدرس را دارد. یکی از دلایل پرشمار این فرضیه‌پردازی خودش به‌نوعی موضوع متن است: قرار است از چیزی حرف بزنیم که در سینمای ایران اتفاق نمی‌افتد. بنابراین دست نگارنده از منابع و مدارک ...
  • مصائب یک عشق فیلممصائب یک عشق فیلم
    تأثیر دیجیتالی شدن و نسخه‌های کامل‌شده بر سینه‌فیلیا
    تاریخ سینما با سرگذشت عشاق ناکام، حکایت عشق‌های برزبان‌نیامده یا دلباختگانی بدفرجام، که جرأت یا فرصت ابراز عشق داشته‌اند اما هرگز به وصال نرسیدند، پیوندی ناگسستنی دارد. شاید به تعبیری بتوانیم تاریخ سینما را تاریخ همین ناکامی‌ها در نظر آوریم. ...