تَن مَتن 24
  • مرگ ازپیش‌تعیین‌شده‌ی شاعرتصاویر نظریه‌سازِ واقع‌گرا
    مرگ ازپیش‌تعیین‌شده‌ی شاعرِ عصر سوسیال دموکرات
    گونتر گراس در 2006، قبل از پخش کتاب «پوست کندن پیاز» (اتوبیوگرافی خودش)، در مصاحبه‌ا‌ی مطبوعاتی برای اولین بار به عضویتش در یگان ویژه‌ی جوانان هیتلری در نیروی اس‌اس، آن هم وقتی که هفده‌ سالش بود، اعتراف کرد و جامعه‌ی ...
  • Yeseninمایاکوفسکی vs یسنین
    شباهت‌ها و تفاوت‌های دو شاعر بزرگ
    مایاکوفسکی با دوستانش از میخانه‌ای بیرون آمد. مردی مست کنار خیابان در چاله‌ای آب افتاده بود.  دوستان مایاکوفسکی از او خواستند در مورد این صحنه شعری بسراید.  مایاکوفسکی قدری فکر کرد و سرود: «تنی‌ست این، فتاده از نفس ز باده‌خوارگی. بسته راه پاک ما در مسیر زندگی…» در همان ...