تَن مَتن 23
  • ماینادهاماینادها
    یک داستان
    دُن پِرِز برنامه‌ی چاپ‌شده روی کاغذ کرم‌رنگ را به طرفم گرفت و جایم را نشانم داد. ردیف نهم بودم، کمی مایل به راست، جایی‌که تعادل صوتی‌اش نقص ندارد. تئاتر کورونا را خوب می‌شناسم و می‌دانم که بلهوسی‌های زنان هیستریک را ...
  • Chinua-Achebeازدواج یه مسأله‌ی شخصیه
    یک داستان
    چینوا آچه‌به (‏Chinua Achebe‏) در شانزدهم نوامبر 1930 در نیجریه به‌دنیا آمد. او که داستان‌نویس، شاعر، استاد و منتقدی نام‌آور در افریقا ‏محسوب می‌شود یکی از پرخواننده‌ترین رمان‌های مدرن افریقا «همه‌چیز فرومی‌پاشد» را در 1958 نوشت. او به‌نوعی پدر ‏ادبیات ...