اجتماعی 25
 • صدام چگونه سخن گفتصدام سخن گفت
  بازجوی جوان چطور دیکتاتور را به حرف آورد
  یک عمر تفریحش شکار غزال بود، غذای مورد علاقه‌اش گوشت غزال. اما در سیزدهم دسامبر 2003 که با 750 هزار دلار پول نقد، دو کلاشنیکف و یک هفت‌تیر در سوراخ‌موشی نزدیک زادگاهش تکریت دستگیر شد، هیچ شباهتی به غزال نداشت. ...
 • Lev-Mishchenko-sentenced-to-death-commuted-to-10-years-in-a-labour-camp-PRدلداگان گولاگ
  روایت عشق و زندگی در اردوگاه‌های استالین
  Noire et définitive séparation فراقی غم‌انگیز و بس دراز Que je suis comme toi که هستم چون تو با آن هم‌آواز. Tu pleures? Donne – moi la main چرا مویه؟ بده دستت به دستم، Promets- moi de revenir en rêve. بده عهدی که باز آیی به خوابم. Toi ...
 • Isaak-Babelمن آماده‌ی اعتراف کامل هستم
  تکنیک اعتراف و کارکردش برای روشنفکران
  می‌گویند، من در زندان نیستم، باور مکن. یک‌روز باید به این اعتراف کنند. می‌گویند، آزاده شده‌ام، باور مکن. روزی باید اعتراف کنند که دروغ می‌گویند. می‌گویند، من به خودم خیانت کرده‌ام، باور مکن. روزی باید اعتراف کنند که من به حزبم وفادار مانده‌ام. می‌گویند، من در ...
 • Mohammad-Sanatiبارِ گران
  تفاوت‌ها و شباهت‌های تداعی آزاد و اعتراف در گفت‌وگو با محمد صنعتی
  اعتراف مفهوم دشواری است، حتی درک نخستین آواهای آن. در لغت‌نامه معنایش به تناقض و در طیفی از مفاهیم گسترده تعریف شده، از «خبر دادن کسی از نام و حال و صفت خود» تا «خوار و فرمانبردار گردیدن». مسیحیان در ...
 • City-Parkردپای رازها
  پیچ‌وخم گذشته در نیمکت‌های پارک شهر
  اعتراف‌های وخیم. سرگذشت‌هایی جامانده در ته ته قلب‌ها. از همان‌ها که هرگز جواز گفته شدن پیدا نمی‌کنند. اعتراف اعتراضی جامانده در تاریخ است. عبور از زمان حادثه را به رویداد و رویداد را به روزمرگی تقلیل می‌دهد. همین است که ...