مروری بر مطالب سینمایی شبکه آفتاب ۲۸

بخش سینمای ماهنامه‌ی شبکه ‌آفتاب در بهمن و اسفند سیاست‌زده به تعبیر سیاسی از سینما پرداخته و به فیلم‌های سیاسی یا سیاست‌زده‌ی تاریخ سینما چون «حکومت نظامی» و «نبرد الجزیره». […]

رفتنِ اندیشه‌ی نگاه

فؤاد نظیری

اولین باری که دیدمش یک بعدازظهر داغ اواخر خرداد ۵۲ بود. تازه امتحانات نهایی دبیرستان را تمام کرده بودم و داشتم آماده‌ی کنکور می‌شدم. برادر بزرگم را با پیکان کِرِم‌رنگش […]

معلم اول

کاوه جلالی

یکی از عصرهای همیشگی بهمن‌ماه تهران، هوا سرد بود و گرفته؛ درخت‌های حاشیه‌ی جاده قدیم شمیران خاموش و دلمرده به سینما فرهنگی چشم دوخته بودند که برخلاف دیگر روزهای جشنواره […]

قهرمانان خودساخته

کاوه جلالی

ژاک اودیار نخستین فیلمش را در چهل‌ودوسالگی کارگردانی کرد، سنی که شاید برای شروع این حرفه کمی دیر باشد، آن هم در کشوری که بیشترِ «کارگردان ‌بعدازاین»‌هایش در تب تند […]

1 4 5 6