شب‌نشینی با صاعقه‌ها

آیدا وثوقی

فرسنگ‌ها برخلاف جهت مراکز هنری دنیا، باید به سمت بیابان حرکت کنید تا به «دشت آذرخش» برسید. مانند سفری زیارتی آداب و مناسک ویژه‌ی خود دارد. از فرودگاه آلبوکِرک در […]

ادبیاتِ اشیا

باوند بهپور

«موزه‌ی معصومیت» تقاطع توان ادبی و تجسمی یک ذهن است: دو نوع بازنمایی مختلف برای یک داستان. پاموک تأکید می‌کند کار این موزه «تصویرگری» کتاب نیست، هر کدام برای خود […]

رازها، بی‌هیچ معنایی

زروان روح‌بخشان

اندیشه با تبدیل شدن به آنچه از جهان بیرون کسب می‎کند و با احیای مجدد آن به راز و رمز شبیه می‎شود. رنه مگريت در حياط موزه‌ي هنرهاي معاصر تهران […]

بازگشت به واقعیت

سپهر خلیلی

از همان زمانی که بشر توانست تصویری از واقعیت را در صفحه‌ای جز صفحه‌ی واقعی طبیعت ثبت کند، یعنی از همان بدو اختراع عکاسی، میل وسواس‌گونه‌ای در تثبیت و به […]

کمی نقاشی و خیلی چیزهای دیگر

حمید سِوری

هنرمند آگاه یا ناخودآگاه تحت‌تأثیر هنرهای دیگر، زیبایی‌شناسی رایج، روحِ زمان، شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و حساسیت‌های شخصی انتخاب می‌کند که آثارش چه موضوع، سبک و رسانه‌ای را دربر بگیرد. […]