چند نمایشنامه و کمی زندان

برگردان و تلخیص: حسام امامی

کارِل ویژدالا اول بار ایده‌ی تألیف کتاب مکالماتش با هاول را در ۱۹۸۵ با وی در میان گذاشت. ویژدالا در آن روزگار در آلمان غربی زندگی می‌کرد و هاول در […]

گاردن‌پارتی: پاکسازی اداره‌ی پاکسازی

رضا سرور

۱ اگر واسلاو هاول مبارز سیاسی نبود و در ۱۹۸۹ مبارزات سیاسی او برای تغییر رژیم کمونیستی در چکسلواکی نافرجام می‌ماند و نتیجه‌ی یک عمر مبارزات فعالانه‌ی سیاسی‌اش حاصلی جز […]

ناجی ساکت زمانه

نازنین دیهیمی

آنتونن آرتو در ۱۹۶۲، با نظریه‌ی تئاتری خود، افق‌های تازه‌ای به جهان تئاتر نمایاند که پیش از آن برای هیچ اهل تئاتری متصور نبود و حتی شاید خود آرتو هم […]

تو مرده بودی

بهرنگ رجبی

تجسمِ حقیقیِ مفهومِ غرابت است؛ فیلمنامه و نمایشنامه می‌نویسد و کارگردانی می‌کند، نوجوانی و جوانی را به عشقِ همه‌ی اینها سوخته و سَر کرده، خودش را به درودیوار کوبیده تا […]

جهنم روی میز ناهارخوری

رضا سرور

یک از حدود صد و پنجاه سال پیش، میز چوبی بزرگی در انبار هر تماشاخانه‌ی امریکایی وجود دارد که هربار، هنگام بر صحنه آوردن نمایشی رئالیستی، روی سن گذاشته می‌شود. […]