سال‌های سکوت

شادی خوشکار

صداها یک ماه بعد از بازنشستگی احمد از او انتقام گرفتند. تازه بعد از ۴۷ سال از سر و صدای آهنگری دور شده بود. اردی‌بهشت رفته بودند شیراز، آنجا پسرش […]

تهران، ۶۴ سال بعد

داود پنهانی

عکس‌ها از عباس کوثری   سر به رویایی سپرده بودم و چشمم به کار دیدن خیابان‌ها بود. از کنار دیواری نمور و نا گرفته پیچیدم به کوچه‌ای که از قدیم […]

بازنمایی زیستِ ازهم‌گسسته

ایمان پاکنهاد

حورا یاوری دکترای روانشناسیِ اجتماعی را از دانشگاه سوربن پاریس گرفته و اکنون پژوهشگر دانشگاه کلمبیاست و هر یکی‌دو سال یک‌بار به ایران می‌آید. قرار این گفت‌وگو را در یکی […]

برای من که مشکلی پیش نمیاد؟

ایمان پاکنهاد

سلاخ‌ها، چاقوبه‌‌دست، ایستاده‌اند. گاوها و گوسفندها از مخزنی سرپوشیده‌ به‌ردیف جلو می‌آیند تا برسند به پایان عمر. شوک‌زن الکتریکی اولین ضربه‌ی مرگ را وارد می‌کند بر تن چاق حیوان و […]

به قدرت آب روان

نرگس جودکی

خيابان هنوز هوشيار نيست، پلكي به‌هم ‌زده اما بيدار نيست. خيابان فاصله‌ی بين رود و خانه‌هاي شهر را با هاشورهاي سفيد پر كرده. تيغ خورشيد به لب رود نرسيده، شبح‌هاي […]

1 2 3 14