گالری اجساد

حسن بلاسم | برگردان ایمان پاکنهاد

قبل از آنکه چاقویش را دربیاورد گفت: «بعد از خوندن پرونده‌ی سوژه‌ها باید برامون بنویسی که چه‌جوری می‌خوای اولین مشتریت رو بکشی و چه‌جوری جسدش رو تو سطح شهر نمایش […]

کیمیاباران*

مازیار حبیبی‌نیا

می‌خواهد بایستد. پاهایش یاری نمی‌کند. همان‌طور نشسته، دست‌هایش را بلند می‌کند و آنها را به چپ و راست تکان می‌دهد. تمام انرژی‌اش را برای یک فریاد جمع می‌کند. تنها صدایی […]

موسیقی معترض و دشمنان آن

تایماز منقبتی

پیرمردی در پای دیوار فروریخته‌ی برلین ویولنسل می‌نوازد؛ «سوئیت شماره‌ی دو» باخ در هوایی سرد و به شکرانه‌ی «معجزه»ی فروریختن دیوار برلین. تصویری که در یازدهم نوامبر ۱۹۸۹ ثبت شد، […]

پنجه‌ی میمون

ویلیام وایمارک جیکوبس | برگردان علیرضا مهدی‌پور

ویلیام وایمار جیكوبس (۱۹۴۳-۱۸۶۳ William Wymark Jacobs) مجموعه داستان‌های كوتاه و چند رمان نوشته اما با داستان «پنجه‌ی میمون» شهره‌ی عام و خاص شد. این داستان درخشان اولین بار در […]

آنکه گفت نه

ژینوس تقی‌زاده

از برادر سوم، از اسماعیل شیشه‌گران اما چندان نام و نشانی باقی نیست، نه خبری از نمایشگاهی ازش می‌شنوی نه رقمی از حراجی؛ او که جوان‌ترین برادر است و خلاقانه […]

1 2 3 40