گپی تصویری با همسایه

سحر آزاد

حسین دادقاسمی مرز میان مهمان و میزبان مشخص نیست، چه از این کشور رفته یا چه مانده باشند حالا باز هم آمده‌اند، این ‌بار اما برای دیده‌ شدن فرهنگ و […]

چراغ قوه در انبارهای هنری

سحر آزاد

یک پرونده منتظر است به بایگانی منتقل شود. رویش نوشته شده: «به دلیل کافی نبودن مدارک، موضوع مختومه است». کارآگاه به نتیجه‌ای که فکر می‌کرده نرسیده است و حالا دارد […]

لکه‌های بزرگ شناور

ترجمه و تلخیص: آرزو دهقانی

هلن فرانکن‌تالر (۲۰۱۱-۱۹۲۸) یکی از بزرگ‌ترین نقاشان قرن بیستم امریکا و یکی از برجسته‌ترین نقاشان آبستره از نسل دوم بعد از جنگ است و بیشتر به دلیل نقش پررنگی که […]

قرمزهای غمگین

سحر آزاد

زنان فقط به روبه‌رو نگاه می‌کنند، اگر نتوانیم بگوییم آنها غمگین هستند قطعاً نمی‎توانیم بگوییم خوشحالند. تنها به جلو خیره شده‌اند حتی وقتی در کنار یکدیگر ایستاده‌اند. اشک‌های تیره را […]

سبزهای دیروزی، خاکستری‌های امروزی

سحر آزاد

تقریباً بیشتری‌ها هستند، از نسل اول نقاشان مدرن تا هنرمندان معاصر، از دشت‌های سرسبز و گاوهای در حال چرا تا ساختمان‌های امروزی که در نمایشگاهی برای بررسی تغییر ماهیت «دورنما» […]