آیینه‌ی سیمین

افشین دشتی

سال‌ها پیش که با منوچهر آتشی پای صحبت غزل مدرن و پست‌مدرن به میان آمد خیلی قاطع و بی‌برگشت چیزی گفت که بعدها در مقدمه‌ی «باران برگ ذوق»، مجموعه‌غزل‌های آتشی، […]

نکاتی تازه درباره‌ی چخوف

آرکادی آوِرچِنکو* | برگردان آبتین گلکار

چند وقت پیش سردبیر آمد سراغ من (اصولاً آدم فروتنی است و گاهی صاف و ساده با همکارانش صحبت می‌کند) و گفت: «فوما، می‌تونین یه مطلب جدیدی درباره‌‌ی آنتون چخوف […]

میلاد بر منظر چشمان آبی دریا

گویی امواج مشوش‌تر از همیشه بر صخره‌های ساحل می‌کوبند. خانه‌ی ساحلی شاعر، بر آستانه‌ی موج‌کوبِ ایسلانگرا، غارت و ویران شده است. شیشه‌ها خرد شده و بادی که از اقیانوس نیلگونِ […]

بستری برای مراقبه‌ی ادبی

علیرضا شهمیرزادیان

شما نویسنده هستید؟ پس احتمالاً بدتان نمی‌آید دو ماهی را در شانگهای سپری کنید و بتوانید در فضایی که همه‌چیزش برای نوشتن تدارک دیده شده روی نسخه‌ی اولیه‌ی رمانتان کار […]

مکثی در اتاق مارسل پروست

علیرضا شهمیرزادیان

سلست آلباره، خویشاوند و پرستار مارسل پروست، درباره‌اش نوشته است: «هرگز ندیدم حتی یک یادداشت دوخطی را ایستاده یا پشت میز بنویسد.» آن‌طور که از یادداشت‌های برمی‌آید، پروست در بهترین […]

1 2 3 5