‌عکس‌های عباس کوثری از تمرین‌های عالیم قاسم‌اف

ایمان پاکنهاد

عالیم سرحال است. با ریتم بشکن می‌زند. پیچ‌وتاب می‌دهد به بدنش. نوبت آوازِ فرقانه که می‌رسد، دستی به شانه‌ی دخترش می‌زند و نیرو می‌دهد. می‌خندند. جاهایی نوبتِ آوازشان را فراموش […]

راوی خیابان

رضا جمیلی: مصطفی سون را عکاس استانبول می‌دانند. سال‌ها در مطبوعات ترکیه از جمله حریت، صباح و ملیت عکاسی کرده و از یک جایی به بعد رفته سراغ پروژه‌های شخصی‌اش. […]

هرچه زیرِ پوشش است تخیلم را به پرواز درمی‌آورَد

بهرنگ رجبی

این پوشش‌ها می‌خواهند چی را پنهان کنند؟ توی این ماشین چیست مگر؟ دارند داخلِ آن ساختمانِ نیمه‌کاره چه‌کار می‌کنند؟ روی آن تابلوی کنارِ جاده چی نوشته؟ مهم نیست. مهم این […]

عاشورا

  […]

محرم

  […]