برای من که مشکلی پیش نمیاد؟

ایمان پاکنهاد

سلاخ‌ها، چاقوبه‌‌دست، ایستاده‌اند. گاوها و گوسفندها از مخزنی سرپوشیده‌ به‌ردیف جلو می‌آیند تا برسند به پایان عمر. شوک‌زن الکتریکی اولین ضربه‌ی مرگ را وارد می‌کند بر تن چاق حیوان و […]

آتشِ فراموشی بر تن نفت‌سفید

فاطمه علی‌اصغر

در هر خانه شعله‌ای می‌سوزد، شب‌ها، شهر نمایش پرشکوه شعله‌ها می‌شود، همچون خاطره‌ی بیوه‌زنی از جشن شب عروسی‌اش. مرد کت‌وشلواری شهر همراه ما می‌آید: «اینجا گاز شهری وجود ندارد. اینها […]

مردم، بزرگ‌ترین جاذبه‌ی گردشگری ایران

فاطمه علی‌اصغر

کاشی‌های فیروزه‌ای و کهربایی در نور خورشید بهمن‌ماه می‌درخشند، یکی از راهنمایان گردشگری چینی، زیر گنبد فیروزه‌ای، آوازی در وصف صلح به انگلیسی می‌خواند. او برای نخستین بار همراه با […]

بحران بیخ گوش موزه‌ی فرش

فاطمه علی‌اصغر

چادرهای برزنتی نمایشگاه فرش کنار تنها موزه‌ی تخصصی فرش دنیا نصب شده‌اند. چند روزی است این نمایشگاه، که از سوی چند شرکت خصوصی با تأیید اداره‌ی میراث‌فرهنگی تهران برگزار شده […]

کوچ در ایل‌راه تاراز

«لالی، زن ابراهیم، یکی از اعضای فقیر و کم‌دام مالِ آمُرید، پابه‌ماه است و مال مجبور است توقف کند. ابراهیم قاطری اضافه نداشت تا زنش سوار بر آن مسیر را […]

1 2 3 54