۱۷ شهریور ۱۳۹۷

نسخه‌ی پی‌دی‌اف مجله‌ی شبکه آفتاب

نسخه‌ی پی‌دی‌اف شماره‌های یک تا پنج را دانلود کنید

شش سال از انتشار ماهنامه‌ی شبکه آفتاب گذشته است و اکنون آغاز هفتمین سال انتشار است. در این سال‌ها مخاطبانی ثابت در کنار خود داشته‌ایم و با هر شماره‌ی جدید همراهان تازه‌ای یافتیم. حالا کم‌کم می‌خواهیم شماره‌‌های گذشته را در نسخه‌های پی‌دی‌اف در سایت بار بگذاریم تا آنها که شماره‌های اولین ما را ندارند یا ندیده‌اند، همراهمان شوند. فعلاً شماره‌های یکم تا پنجم را داشته باشید.

دانلود شماره‌ی یک 

دانلود شماره‌ی دو

دانلود شماره‌ی سه

دانلود شماره‌ی چهار

دانلود شماره‌ی پنج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *