۱۴ تیر ۱۳۹۶

قفس

بشنوید: یک داستان کوتاه

صادق چوبک

صادق چوبک اگر زنده بود امروز صدویک ساله می‌شد. به همین مناسبت داستان «قفس» را از مجموعه‌ی «انتری که لوطیش مرده بود» خوانده‌ایم و ضبط کرده‌ایم. این داستان به همراه دو داستان دیگر اولین بار در ۱۳۲۸ منتشر شد. شما هم بشنوید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *