۴ مرداد ۱۳۹۶

خیره به تاخت

حضور آدم‌ها در عکس‌های عباس کوثری همیشه مشهود است. آدم‌هایی سرگردان، خیره، مات و مبهوت؛ آدم‌هایی از جنس روزمره. دوربین عباس کوثری هیچ‌گاه به روزمره‌گی آنها آسیبی نمی‌زند. آنکه تماشا می‌کند، به تماشا ادامه می‌دهد، آنکه چشم‌هایش را بسته، چشم‌بسته می‌ماند و آنکه حرف نمی‌زند، خاموش می‌ماند. انگار این خصلت‌ها بعد از عکس‌ها هم ادامه می‌یابند تا ابد. اینگونه است که در چشم کوثری همیشه آنکه تماشا می‌کند بر آنچه تماشا می‌شود می‌چربد.
«خیره به تاخت» مجموعه‌ی ۱۲ عکس دیده‌نشده است از عباس کوثری.

 

Abbas-Kowsari_01Slide thumbnail
Abbas-Kowsari_02Slide thumbnail
Abbas-Kowsari_03Slide thumbnail
Abbas-Kowsari_04Slide thumbnail
Abbas-Kowsari_05Slide thumbnail
Abbas-Kowsari_06Slide thumbnail
Abbas-Kowsari_07Slide thumbnail
Abbas-Kowsari_08Slide thumbnail
Abbas-Kowsari_09Slide thumbnail
Abbas-Kowsari_10Slide thumbnail
Abbas-Kowsari_11Slide thumbnail
Abbas-Kowsari_12Slide thumbnail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

لطفاً جای خالی را با ارقام در حالت صفحه کلید انگلیسی وارد کنید *