۲۶ تیر ۱۳۹۶

آداب صابئین مندایی

ركنِ اساسي شريعتِ مندايي تعميد با آبِ روان است، ازاين‌رو حيات ديني منداييان به نبض كارون بسته است.ديدار سپيدجامگان و كارون پنج‌شنبه‌ها و يك‌شنبه‌ها تكرار مي‌شود. مردان و زنان در آب مي‌ايستند تا كارون تعميدشان كند. بر حاشيه‌ی رود نماز مي‌خوانند و اورادشان را به آب مي‌بخشند. به كارون و به همه‌ی آب‌هاي جاري كه «يردناي بزرگ» مي‌گويند؛ يادآورِ رودخانه‌ی اردن در فلسطين.
مكان مقدس «صابئين مندايي» سكويي است سيماني نزديك به هشتمين پل كارون در اهواز، معروف به پل كابلي. رسته يا لباس ديني به تن دارند و شاخه‌اي از ياس، كه اكليل مي‌گويند، بر انگشت دست پيچيده‌اند. مردان، كه همه مو و ريش بلند دارند، صحنه را همان‌گونه كه در كتاب آمده چيده‌اند. درفشي در ميانه و بخورداني در مقابلش و عصايي از چوب زيتون به نام «مَرگنا». آداب را موبه‌مو اجرا مي‌كنند.
گزارش تصویری عباس کوثری از مراسم غسل تعمید را ببینید.

 

AhwazSlide thumbnail
Ahwaz-Slide thumbnail
Ahwaz-1Slide thumbnail
Ahwaz-2Slide thumbnail
Ahwaz-5Slide thumbnail
Ahwaz-6Slide thumbnail
Ahwaz-7Slide thumbnail
Ahwaz-8Slide thumbnail
Ahwaz-9Slide thumbnail
Ahwaz-10Slide thumbnail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

لطفاً جای خالی را با ارقام در حالت صفحه کلید انگلیسی وارد کنید *